Kultura i media

DSW - miejsce dla Ciebie

Współpraca z instytucjami kultury

Studenci naszej specjalności są szczególnie mile widziani i zapraszani do współdziałania przez instytucje kultury, z którymi współpracujemy – krajowe i międzynarodowe, m.in.:


Muzeum Polskie w Ameryce (Polish Museum of America, www.polishmuseumofamerica.org);

 

Fundację Kościuszkowską – Oddział Chicagowski (Chicago Chapter of the Kosciuszko Foundation, www.thekf.org);

 

Zrzeszenie Literatów Polskich w Chicago (www.literaci.org).zdj 2