Kultura i media

DSW - miejsce dla Ciebie

Kultura i Media - przedmioty specjalnościowe


Zarys historii literatury

Zarys historii sztuki z elementami estetyki

Zarys historii muzyki

Organizacja spektaklu teatralnego

Zarys historii filmu

Systemy religijne

Wiedza o tekście i podstawy edytorstwa

Literatura jako tekst kultury

Fotografia jako tekst kultury

Internet jako tekst kultury

Elementy filozofii kultury

Przemiany obyczajowości

Źródła finansowania kultury

Kreowanie wizerunku instytucji kultury

Warsztat krytyka artystycznego

Warsztat realizacji filmowej i telewizyjnej


Zarys historii literatury: wykład i ćwiczenia.

 

Zarys historii sztuki z elementami estetyki: ćwiczenia praktyczne, odbywane w większości w muzeach.

 

Zarys historii muzyki: wykład i ćwiczenia - kurs historii muzyki; jak pisze dr Robert Losiak: „staram się, by był skuteczny i możliwie treściwy, dużo słuchamy możliwie najlepszych wykonań muzyki od chorału gregoriańskiego do awangardy XX wieku i staram się studentów namówić, by szczere i otwarcie wypowiadali się na jej temat, w ramach egzaminu jest test muzyczny z osłuchania, który jest bardzo łatwy i przyjemny, ale którego studenci zawsze się boją”.

 

Organizacja spektaklu teatralnego: warsztat prowadzony przez reżysera i aktora teatralnego, studenci samodzielnie przygotowują spektakl. „Po co są krytycy teatralni? Wychodząc od tego pytania można przez zanurzenie w tworzywie teatru spróbować dotknąć esencji krytyki teatralnej – rozumienia i oceny czyjejś twórczości. Poznanie morfologii przedstawienia teatralnego w działaniu daje możliwość lepszego zrozumienia zasad kształtowania widowiska.

Studenci! Do roli!

Sami zrobimy przedstawienie teatralne. Wszystko – jak po podniesieniu kurtyny – stanie się jasne.

Przyszli krytycy muszą być najpierw dobrze skrytykowani.

Prowadzący: mgr Bartłomiej Kamiński.

 

Zarys historii filmu: wykład i ćwiczenia, podczas których poza historią filmu europejskiego od braci Lumière do współczesności oraz wybitnych twórców kina polskiego i światowego; poznajemy (głównie przez oglądanie) podstawy wiedzy o filmie – język filmu; elementy struktury dzieła filmowego: kadr, ujęcie, scena, sekwencja, plan filmowy, montaż; współczesne tendencje sztuki filmowej, rolę społeczną sztuki filmowej; festiwale filmowe; uczymy się interpretacji i oceny dzieła filmowego, podstaw krytyki filmowej.

 

Systemy religijne: ćwiczenia dwusemestralne.

 

Wiedza o tekście i podstawy edytorstwa: ćwiczenia.

 

Literatura jako tekst kultury: ćwiczenia.

 

Fotografia jako tekst kultury: ćwiczenia.

 

Internet jako tekst kultury: ćwiczenia.

 

Elementy filozofii kultury: ćwiczenia.

 

Przemiany obyczajowości: ćwiczenia dwusemestralne, gdzie analizuje się m.in. życie prywatne w ostatnim trzydziestoleciu, obyczaje okresu PRL-u; wizja świata, rodzina, praca, życie publiczne, moralność Polaków, obyczajowość małżeńsko-rodzinna – nowy podział obowiązków, modele relacji małżeńskich, macierzyństwo, relacje z dziećmi, obyczajowość pracy – poszukiwanie pracy, obyczaje firmowe, mobbing, bezrobocie, ciało a obyczaj – przymus odchudzania, chirurgia plastyczna, usługi seksualne, obyczajowość świąteczna – przemiany religijności na przełomie wieków.

 

Źródła finansowania kultury: ćwiczenia.

 

Kreowanie wizerunku instytucji kultury: ćwiczenia.

 

Warsztat krytyka artystycznego: recenzenta literackiego, muzycznego, teatralnego i filmowego.

 

Warsztat realizacji filmowej i telewizyjnej: realizacja w studium telewizyjnym filmu i programu telewizyjnego.

 


zdj1