Kultura i media

DSW - miejsce dla Ciebie

Kultura i Media

Studia II stopnia, magisterskie, na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

Motto:

Od pewnego przemysłowca słyszałem przypisywane Citroenowi zdanie, że najlepsze kwalifikacje na kierowników wielkich przedsiębiorstw posiadają osoby umiejące także w wieku dorosłym czytać autorów łacińskich. Nowożytne przedsiębiorstwa [...] są tak złożone, że kto wchodzi w szczegóły, traci z oczu całość. Kierownik może nie znać szczegółów, ale musi umieć odpowiedzieć na pytanie, po co dane przedsiębiorstwo w ogóle istnieje i jakim celom ma odpowiadać. Musi więc posiadać doń stosowny dystans, spojrzenie humanistyczne, jakie daje znajomość autorów klasycznych. [...] Wykształcony zdobywa szybko potrzebne mu wiadomości praktyczne, na które niewykształconemu całego życia za mało” (Jerzy Stempowski)


Charakterystyka specjalności

Specjalność KULTURA I MEDIA stanowi połączenie wiedzy medioznawczej i kulturoznawczej. Obok wykształcenia zawodowego dziennikarza absolwent zyskuje erudycyjną swobodę poruszania się po uniwersum kultury.

Celem studiów jest wykształcenie humanistycznego spojrzenia na rzeczywistość – a tym samym pełnego zrozumienia mechanizmów nią rządzących, co pozwala odnieść sukces na każdym rynku pracy.

Specjalność adresowana jest szeroko do absolwentów kierunków humanistycznych studiów licencjackich. Studia trwają cztery semestry, mogą być prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto w wyczerpujący sposób przygotowują do podjęcia studiów doktoranckich (III stopnia).

Choć formuła studiów magisterskich nie przewiduje praktyk, by studenci mieli pełną wiedzę o miejscach pracy, mogli się na nich sprawdzić i dać się poznać przyszłym pracodawcom, od drugiego semestru współpracujemy z serwisami kulturalnymi mediów tradycyjnych i elektronicznych (np. tuwroclaw.com), ciekawymi ośrodkami kultury (np. Grotowski), biurami organizacji imprez stałych (np. Akademia Filmu Dokumentalnego Moviewro) oraz festiwalowych (np. Brave Festival, Era Nowe Horyzonty). Studenci biorą udział, recenzują oraz współorganizują wydarzenia kulturalne – najczęściej o charakterze międzynarodowym.

Inną (niezapomnianą) formą wykorzystywania już w trakcie studiów nabywanej wiedzy są wyprawy kulturowo znaczącymi szlakami europejskimi, organizacja spektaklu teatralnego oraz Przeglądu Kultury Studenckiej.


Przykładowe przedmioty

Wśród przedmiotów specjalnościowych znajdują się m.in. zarys historii sztuki, literatury, muzyki i filmu oraz religioznawstwa, wiedza o tekstach kultury (fotografii, Internecie i in.), przemianach obyczajowości, a także warsztat krytyka artystycznego, podstawy edytorstwa i kreowanie wizerunku instytucji kulturalnej, źródła finansowania przedsięwzięć kulturalnych oraz warsztaty realizacji filmowej i telewizyjnej.


Kariera

Absolwent w sposób szczególny jest przygotowany do pracy na stanowisku dziennikarza i krytyka artystycznego, redaktora i wydawcy programów kulturalnych, a także analityka, komentatora, animatora i lidera życia kulturalnego, doradcy w zakresie komunikacji niejawnej (reklama, ikonosfera, kody kulturowe i międzykulturowe), specjalisty do spraw komunikacji międzykulturowej i dialogu multireligijnego, w instytucjach kultury i przemyśle kreatywnym oraz wszelkich sektorach związanych z wykorzystaniem zasobów kulturowych.

W tej chwili są to kompetencje niezwykle atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy w związku z nadanym Wrocławiowi  tytułem Europejskiej Stolicy Kultury.


Promotor specjalności:

dr Agnieszka Janiak, kontakt e-mail: a.janiak1@wp.pl


Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

e-mail: rekrutacja.wns@dswe.pl

ul. Strzegomska 47, 53-611 Wrocław


zdj. 4