Kultura i media

DSW - miejsce dla Ciebie

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

ul. Strzegomska 47
53 - 611 Wrocław
pokój 119
tel. 71 355 14 38
fax 71 359 53 09
e-mail: idziks@dsw.edu.pl

zdj1