Kultura i media

DSW - miejsce dla Ciebie

Pracownicy DSW

dr Justyna Harbanowicz – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Zainteresowana przede wszystkim życiem, zwłaszcza zaś jego przejawami i kulturowymi uwarunkowaniami; codzienność i niecodzienność, style życia i życie bez stylu, sztuka życia i życie sztuki, obrazy i powidoki.


dr Paweł Kuligowski – adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, autor książek Humanistyka jako hermeneutyka, Epaenus sive Aenigma oraz Przyszłość jest katastrofą. Interesuje się spodnimi warstwami tego, co w akademickiej przestrzeni akceptowalne: literami, drobiazgami, milczeniem, mówieniem rzeczy lepszych od milczenia, granicami refleksyjności, gromadzeniem nazw, nieobecnością argumentów, „zadaniami zadanymi przez umarłych” etc.


mgr Anna Tokarz – asystent w Katedrze Kulturoznawstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Współredaktorka książki Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Interesuje się obrazem w kulturze i kulturą obrazu. Bada obraz życia codziennego w fotografii, zajmuje się jego kulturową interpretacją.

 

zdj. 4