Kultura i media

DSW - miejsce dla Ciebie

Koło Aktywności Kulturalnej Studentów DSW


opiekun: dr Agnieszka Janiak


Koło zainteresowań, działające czwarty rok, którego głównym celem jest wyzwalanie różnorodnego potencjału twórczego studentów, pokazanie ogromu różnorodności oferty kulturalnej Wrocławia – niekomercyjnej, a prawdziwie wartościowej – udział we wrocławskich wydarzeniach kulturalnych, głośnych oraz kameralnych, zachęcenie do uczestnictwa i – stopniowo – współtworzenia, nabycia swobody w poruszaniu się i odkrywaniu miejsc kulturotwórczych. Spotkania na terenie uczelni odbywają w co drugi piątek o godz. 18.00 (co daje możliwość uczestnictwa i studentom dziennym i zaocznym). Drugim nurtem działalności Koła są wspólne wyjścia (i wyjazdy) na wystawy, koncerty, spektakle, festiwale, seminaria i in., które studenci w różny sposób dokumentują – piszą recenzje, fotografują, obecnie realizują także film. Wyjścia organizowane są na bieżąco – w zależności od tego, co prawdziwie interesującego się dzieje.


Spotykamy się, by wyzwalać nasz niewątpliwy, a różnorodny potencjał twórczy. Prowadzimy więc:

  • Literacki klub dyskusyjny – czytamy teksty mądre i kontrowersyjne, kultowe i nieznane, omijane i bestsellerowe.

  • Wieczory twórcze w kawiarence artystycznej jak „Pod Picadorem”, gdzie oklaskujemy, oceniamy, szlifujemy.

  • Maratony filmowe i dyskusje do białego rana.

  • Konkursy literackie, kulinarne, fotograficzne, florystyczne, hafciarskie, filmowe itp.

  • Spotkania autorskie, które sami zorganizujemy.

Piszemy i publikujemy wywiady, recenzje, felietony.

Bierzemy udział we wrocławskich wydarzeniach kulturalnych głośnych oraz kameralnych.

I sami te wydarzenia też tworzymy...


zdj. 4